11.Februar …
Catalyzator tester japansk og kinesisk forskningsteknologi …

Etter å ha fulgt behandlingsplanen på LHK i ett helt år har det foreløpig blitt litt skuffelse selv om behandlingen jo har gitt en del symptomlindring fra mage og tarm i matveien og kraftig redusert hodepineproblemer og mindre kvalme, men generellt er Catalyzator blitt ennå mer redusert i kroppsfunksjon og det vises også i den stadig økende fraværstiden i bloggen her. Behandlingsplanen vil alikevel følges videre fordi en jo også forstår at ting tar tid i en skranten kropp når sykdomsproblemene har vært neglijert i flere ti-år fordi en betrodde det offentlige helse(u)vesen med sin tillitt og det skal vel dessuten også snart tas noen nye oppfølgingsprøver og gjøres en revurdering av behandlingsopplegget opp mot nye prøvesvar på LHK.

På den andre side så er det reduserte funksjonsnivået muligens også blitt en årsak til økede symptomer når det gjelder smerter fordi både krefter og muskelmasse er redusert og kroppen i svert lite bevegelse. Bevegelse og styrketrening er som kjent meget effektivt mot smerter av ymse slag. Og som kjent så får jo ikke Catalyzator noen smertelindrende behandling relatert til diverse skader i nakke, rygg og andre kroppsdeler så dette med smertelindring er blitt et stadig større problem i takt med at deffekter og utmattelse ellers i kroppen forårsaker mindre krefter til bevegelse. Det eneste rådet/tilbudet Catalyzator har fått fra fastleger i det offentlige helse(u)vesen er jo å lage seg en “koktail” av reseptfrie medikamenter og dette er igrunn utelukket da det ved forsøk alltid har gitt både mye mavevondt og diaree uansett hvilke sorter som har blitt prøvd og uansett hvordan de kombineres etter alle medisinkunstners regler samt at den smertedempende effekten er så minimal at det så absolutt ikke er verdt bryderiet heller.

Bildet: INFRARØD VARME fra felleskjøpet

Når en surfer internett etter smertelindring på litt mer avvansert nivå så finner en ofte mye forskningsmessig propaganda for ny teknologi og hvorfor ikke forsøke noe nytt selv om det er både dyrt og mangler normalt lesbare dokumentasjoner, det presenterte forskningsmateriell er ikke på noen måte innehaver av dokumentasjoner som kan klareres innen kjente forskningslaboratorier i bred skala og ikke anerkjent av nevneverdige artikler men kun ensidig ubekreftede forklaringer og påståtte brukererfaringer fra produsenter og selgere.

Bildet: Zwartingen vurderer nødvendigheten av “såntno” …

Catalyzator har gått til innkjøp av et spredt utvalg produkter fra tilsynelatende tre ulike produsenter, ACCAPI – ITALIA / VIVITEX – NORGE som opererer med noe ulikt produktspekter og produktinnhold men i utgangspunktet kommer fra samme fabrikk, PHOTON MUNDIAL – SPANIA / PHOTON – NORGE som har samme produktspekter men den norske leverandøren opererer med svært lite info på sin nettside, og til sist BACK ON TRACK – SVERIGE / RODEO – NORGE som tilkjenner seg en litt annen benevnelse av produktkjemien men i utgangspunktet forklares å gi den samme effekt ved bruk. Samtlige leverandører i utlandet sender også velvillig til kunder i Norge men en må da huske på at ved sendinger med verdi over 200kr fra utlandet tilkommer moms og fortollingsgebyrer og i noen tillfeller også et tollgebyr så det kan ofte være enklest og benytte seg av innenlandse leverandører såfremt de velger å selge de produkter du ønsker å kjøpe.

Bildet: Tilåmed drikkevann, ikke bare kropp, kan behandles.

Catalyzator gir ingen produktreklame men vil kun presentere sin egen erfaring med produktene som er innkjøpt for egne sårt oppsparte uføretrygdpenger som hun uansett ikke får med seg i grava og like godt kan bruke opp mens ho ennå befinner seg på jordoverflaten. Sponsorer har glimret vakkert med sitt fravær på nåverende stadie i testperioden. Det skal alikevel tillføyes allerede at efter Catalyzator sin foreløpige erfaring så er ikke de dyreste produktene på langt nær noe bedre eller mer effektfulle enn de rimlige så her må hver mann/kvinne sale sin egen hest og vurdere hva de evventuellt ønsker å teste på seg selv. Smertelindring er stikkordet og det virker 🙂 men det virker kanske ikke helt slik som de mest fantastiske reklamesnuttene og konstruerte dokumentasjonsfiler gir inntrykk av… dette er ingen mirakelkur for å si det sånn men et bidrag i langtids egenbehandling til å gjøre livet litt lettere å holde ut når en er kronisk belastet med økende smerter fra skjelett, muskler og senefester og det som måtte forefinnes av kroppsdeler å ha smerte i.

Bildet: Gulingen bidrar i testpanelet med transport og innpakningstester.

Opplistingen av innkjøpte produkter blir foreløpig som følger: Knestøtter, Håndleddsstøtter, Korsett-rygg-hoftevarmer, T-skjorter, Bolero-skuldervarmer, Nakkevarmer, HalsBuff, Sokker, Såler, Langbukse, LangarmetGenser, Dyne, Putetrekk, Vann-flasketrekk, + + + . Produktene er ment å bli innkjøpt i flere varianter fra de ulike leverandørenes varespekter slik at eksempelvis Håndleddstøtter kan testes fra flere av produsentene osv. Testingen vil foregå over lang tid og dette blogginnlegget er således bare en første etappe inn i en verden av smertelindrende kjemi fra den teknologiske verden. Bildene i dette blogginnlegget er ment kun som illustrasjoner og viser ikke på langt nær noe utvalg av de innkjøpte produktene. Produktene har alle det til felles at de baserer seg på japansk og kinesisk teknologi med fremstilling av bekledningstoffer som inneholder ulike grader av kjemiske/keramiske/metallurgiske tillsetninger som skal frembringe en smertelindrende og tildels legende effekt ved å fremkalle/forsterke en naturlig form for InfraRød varmeeffekt. Kostnadene hittils i forsøksperioden er det absolutt ingen som snakker høyt om.

Jepp… det var dagens nyheter fra HuttiHeitaSkogen hvor Catalyzator og en Gul og en Zwart bor 🙂 .