27. Juli …
Catalyzator mediterer over sitt lille land …

Idag har sangen “Mitt lille land” nynnet rundt i hodet mitt helt til den fikk en ny tone og nye ord og jeg måtte skrive ned litt tanker her i dagboken og bruker en illustrasjon jeg tror er nøytral og som kanske har gitt meg litt av inspirasjonen. Vår Kronprins er en fornuftig tenker og jeg har stor tro/tillit til både han og hans viv.

BILDET: Kronprinsen skjærmfoto fra www.nrk.no

Mitt lille land !
Menneskene i deg flokker seg sammen og krangler om å være viktigst for å få sin vilje. Menneskene i deg flokker seg sammen for å være størst og flertall for å vinne over den det er få av. Menneskene i deg flokker seg sammen for å styrke hverandre mot den utstøttes røst. Menneskene i deg flokker seg sammen og hjelper hverandre mens den hjelpeløse står utenfor å ser. Menneskene i deg, mitt lille land, har glemt å hjelpe sin neste og egoismen råder i menneskeflokken i deg. Gråter du mitt lille land ? Når de unyttige, de gamle og de syke lider under daglilivets mangler, selvfølgeligheter for menneskene i deg som flokker seg sammen og sørger for seg og sine med dugnader og sosial frihet men stenger de hjelpeløse utenfor. Det faller smuler fra bordet hos menneskene i flokken, var det dette du drømte om mitt lille land ? Er dette Likeverd, Respekt og Åpenhet ? Mitt lille land, jeg tror mange oppgitte sinn tenker på deg, jeg tror ikke de fornuftige flokker seg, Mitt lille land.

<!– WriteFlash('’); //–>

Hammarfall / Roger Pontare : När vindarna viskar mitt namn.

Ettertankeord:
Catalyzator er skeptisk til massesugesjon og ser at det nå råder en kraftig massesugesjon i samfunnet utenfor hennes egen sfære som ledes an av de som påstår seg å være demokratiske politikere. Ikke bra.